top of page

Krajowe nasadzenia lasów w 2024 roku

InoWood

Apr 21, 2024

Zespół InoWood również przyczynił się do tej szlachetnej akcji!

20 kwietnia br. odbyło się spotkanie Leśnictwa Państwowego, którego cel w tym roku jest niezwykle ambitny – posadzić drzewa w 100 litewskich lasach. Zespół InoWood również przyczynił się do tej szlachetnej akcji! W tym roku w okolicach Elektrėnai posadziliśmy ponad 500 sadzonek jodły, sosny i dębu. Mamy nadzieję, że zagajnik InoWood będzie zielony i szybko urośnie. Chronimy środowisko nie tylko sadząc lasy, ale także wytwarzając nasze produkty z surowców wtórnych, przyczyniając się w ten sposób do czystej, zrównoważonej i ekologicznej przyszłości Litwy.
bottom of page