top of page

Noteikumi un nosacījumi

Šīs vietnes lietošanas noteikumi tika atjaunināti 2024. gada 22. janvārī.

 

Šīs mājas lapas administrators ir uzņēmums  UAB "Intervilža" (uzņēmuma kods 110342843) - Lietuvā reģistrēts uzņēmums, kura galvenā mītne atrodas Savanorių pr. 151, LT-03150 Viļņa, Lietuva, un tīmekļa vietne ir pieejama www.inowood.lt  (turpmāk tekstā "Tīmekļa vietne"). Šī vietne ir paredzēta fiziskām un juridiskām personām.   

 

Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat, ka šie Lietošanas noteikumi jums ir saistoši un jūs apņematies tos ievērot. UAB "Intervilža" patur tiesības jebkurā laikā mainīt šos Vietnes lietošanas noteikumus, paziņojot par šādām izmaiņām, tostarp to spēkā stāšanās datumu, šajā lapā. Lai skatītu jaunākos noteikumus un nosacījumus, varat noklikšķināt uz saites "Noteikumi un nosacījumi" jebkuras šīs vietnes lapas apakšā.

 

UAB "Intervilža" nodrošinātajam mājas lapas saturam ir vispārīgs raksturs. Lai gan saturs ir rūpīgi sagatavots, uzņēmums negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par kļūdām, izlaidumiem vai neprecizitātēm. Lai paļautos uz saturu, ieteicams veikt neatkarīgu pārbaudi.

 

UAB "Intervilža" dod atļauju skatīt vai lejupielādēt vienu vietnes materiālu kopiju tikai personiskai lietošanai vai nekomerciālai izpētei, bet tikai ar nosacījumu, ka iekļaujat šādu autortiesību paziņojumu: "Autortiesības 2024, UAB "Intervilža". Visas tiesības aizsargātas."

 

Šīs vietnes saturs un dizains ir aizsargāti ar autortiesībām (un/vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām), kas pieder SIA Intervilža vai ir licencētas trešo pušu autortiesību īpašniekiem. Jebkāda Satura izmantošana, ko neatļauj šie Noteikumi, var pārkāpt intelektuālā īpašuma tiesības. Ja pārkāpsiet šos noteikumus, jūsu atļauja izmantot saturu tiks automātiski atsaukta un jums būs jāiznīcina visas jūsu rīcībā esošā satura kopijas.

 

Izņemot privātuma politikas darbības jomu, visi ziņojumi, materiāli vai dati, ko lietotāji iesniedz, izmantojot vietni, kļūst par UAB "Intervilža" īpašumu. Uzņēmumam ir tiesības brīvi izmantot, izpaust, reproducēt vai izplatīt šo informāciju neatkarīgi no tās veida, ja informācijas iesniegumā nav norādīts citādi.

 

Mājaslapā var būt saites uz citām tīmekļa vietnēm vai trešo personu sniegtā informācija. UAB "Intervilža" nekontrolē šo informāciju vai citu vietņu saturu un neuzņemas par to atbildību.  Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat, ka UAB "Intervilža" nevar būt atbildīga par saistīto vietņu saturu vai precizitāti. Jūs izmantojat šīs saistītās vietnes uz savu risku un saskaņā ar to lietošanas noteikumiem.

 

Tiem, kuri vēlas sniegt saiti uz šo vietni, jāsaņem iepriekšēja rakstiska UAB "Intervilža" atļauja.

Šajā tīmekļa vietnē izmantotās preču zīmes ir UAB "Intervilža", tās nodaļu preču zīmes vai licencētas trešo pušu.

 

Šīs vietnes darbību regulē Lietuvas likumi. Lietuvas jurisdikcijas tiesām ir ekskluzīvas tiesības izšķirt jebkādus strīdus, kas var rasties, izmantojot šo vietni. Jūs piekrītat Lietuvas tiesu jurisdikcijai un atsakāties no jebkādiem iebildumiem pret jebkuru šādas tiesas veiktu juridisku darbību vai procesu vai jebkuru prasību, kas var tikt celta ar šādu darbību vai procesu. Neskatoties uz to, UAB "Intervilža" ir tiesības veikt tiesiskas darbības ārvalstīs un izpildīt pieņemtos lēmumus.

 

UAB "Intervilža" nav atbildīga un neuzņemas juridisku atbildību par saturu un/vai tīmekļa vietni, kas neatbilst likumiem ārpus Lietuvas jurisdikcijas.

 

Šo vietni var izmantot sabiedrība, taču tas ir atļauts tikai ar nosacījumu, ka UAB "Intervilža" nevar būt atbildīga un neuzņemas juridisku atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies šīs vietnes vai tās satura lietošanas dēļ. Šie ierobežojumi tiek piemēroti līguma laušanas, nolaidības, civiltiesiskā atbildības vai cita veida deliktu gadījumos un, ciktāl to pieļauj likums.

Pirkšana un atgriešana

I. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

 

1.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka vispārējos  veikala INOWOOD.LT 

1.2. Noteikumi tiek piemēroti, kad InoWood klients (turpmāk – Pircējs) izvēlas, pasūta un pērk InoWood piedāvātās preces vai citādi izmanto InoWood veikala sniegtos pakalpojumus.

1.3. Preču pārdošanu InoWood veikalā organizē, veic un saistītos pakalpojumus sniedz Intervilža UAB, juridiskā adrese: Savanorių pr. 151, Viļņa, juridiskās personas kods 110342843, PVN maksātāja kods LT103428413.

1.4. Pircējs šajos Noteikumos ir jebkura persona, kas iegādājas preces InoWood interneta veikalā. Tiesības izmantot e-veikala pakalpojumus ir: a) rīcībspējīgām fiziskām personām, tas ir, pilngadību sasniegušām personām, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu; b) juridiskas personas, kas darbojas ar pilnvaroto pārstāvju starpniecību, kuri ir reģistrējušies e-veikalā Noteikumos noteiktajā kārtībā.

1.5. Pircējam netiek dota iespēja veikt preču pasūtījumu InoWood veikalā, ja viņš nav iepazinies ar Noteikumiem un/vai nepiekrīt tiem. Pircējam veicot pasūtījumu InoWood veikalā, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un bez ierunām tiem piekritis.

1.6. InoWood patur tiesības pēc saviem ieskatiem apturēt, papildināt, mainīt šos Noteikumus un citus ar Noteikumiem saistītos dokumentus. Noteikumu papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas dienu, tas ir, no ievietošanas e-veikala sistēmā.

1.7. Ja Pircējs pēc Noteikumu grozīšanas turpina izmantot e-veikala sniegtos pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Pircējs piekrīt jaunajai Noteikumu redakcijai, daļējām izmaiņām vai papildinājumiem.

 

II. REĢISTRĀCIJA UN DATI AIZSARDZĪBA

 

2.1. Lai iegādātos InoWood veikalā piedāvātās preces, Pircējam ir jānorāda šādi Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, norēķinu adrese un adrese, kur preces tiks piegādātas, un citi preces piegādei nepieciešamie dati. Juridiskās personas pilnvarotais pārstāvis papildus norāda juridiskās personas nosaukumu.

2.2. Vienai personai ir aizliegts reģistrēties un izmantot e-veikala sniegtos pakalpojumus ar vairākiem nosaukumiem.

2.3. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus reģistrācijas un pieteikšanās datus. Pircējs ir atbildīgs par viņa izveidoto pieteikšanās datu saglabāšanu, InoWood nav atbildīgs par trešo personu darbībām, kas veiktas, izmantojot Pircēja izveidotos pieteikšanās datus. Ja trešā persona pieslēdzas interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, InoWood viņu uzskata par Pircēju.

2.4. Pircējam e-veikala reģistrācijas vai preces pasūtījuma, saziņas vai uzziņas formā ir jānorāda pilnīgi un pareizi dati.

2.5. Reģistrējoties, Pircējs vienlaikus piešķir InoWood tiesības ievākt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un šajos Noteikumos noteiktajiem mērķiem apstrādāt visus un jebkādus personas datus, ko Pircējs tieši vai netieši sniedz, reģistrējoties un apmeklējot InoWood veikals un tā pakalpojumu izmantošana. InoWood ir katra Pircēja sniegto personas datu pārzinis, kā noteikts Lietuvas Republikas tiesību aktos.

2.6. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju, veiktu preču pārdošanu un piegādi, noformētu grāmatvedības dokumentus, atgrieztu pārmaksas un/vai naudu par Pircēja atgrieztajām precēm, administrētu parādus, pildītu citas saistības, kas izriet no pirkuma un pārdošanas. līgumu un nodrošināt Pircēja piekļuvi citiem InoWood veikalu pakalpojumiem.

2.7. Pircēja norādītie personas dati, reģistrējoties e-veikalā vai iegādājoties preces vai nosūtot pieprasījuma veidlapu bez reģistrācijas,  tiek glabāti un apstrādāti atbilstoši Fizisko personu tiesiskās aizsardzības likuma prasībām. Lietuvas Republikas dati, kā arī citi Lietuvas Republikas tiesību akti, kas regulē šo datu apstrādi un aizsardzību.

2.8. Pircējam ir jāiepazīstas ar Pārdevēja apstiprināto un šo noteikumu pielikumā aprakstīto "Privātuma politiku". Pircējs izsaka piekrišanu vai nepiekrišanu konkrētiem Pircēja personas datu izmantošanas veidiem Privātuma politikā paredzētajā kārtībā, nosūtot informāciju pa e-pastu. pa pastu  dap@intervilza.lt

 

III. PREČU PASŪTĪŠANA UN PIRKUMA - PĀRDOŠANAS LĪGUMA SLĒGŠANA

 

3.1. E-veikala preču katalogā norādītās preču cenas un preču klāsts ir spēkā tikai pērkot šīs preces InoWood e-veikalā. Preču cenas e-veikalā ir norādītas pēc pievienotās vērtības nodokļa (PVN) iekļaušanas. Piegādes cena nav iekļauta un tiek norādīta atsevišķi, veidojot komercpiedāvājumu.

3.2. Elektroniskais preču katalogs nav konkrēts komercpiedāvājums, norādītās cenas un daudzumi ir orientējoši un var mainīties piegādes traucējumu vai līdzīgu apstākļu dēļ. Gadījumā, ja preces atlikums ir ierobežots, pēc Pircēja pasūtījuma saņemšanas InoWood vadītāji nosūta gala piedāvājumu. Ja pasūtījuma izpildes laikā preču atlikums būs nepietiekams, ar Pircēju sazināsies pa norādītajiem kontaktiem.

3.3. InoWood ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt preču cenas un akciju nosacījumus, anulēt akcijas.

3.3. Pirkšanas - pārdošanas līgums starp Pircēju un InoWood tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs e-veikalā izveido iepirkumu grozu, norāda piegādes adresi, izvēlas apmaksas veidu un iepazīstas (pēc izlasīšanas atzīmē rūtiņu " Esmu iepazinies un piekrītu "Preču pirkšanas - pārdošanas noteikumiem" un "Privātuma politikai"), nospiežu pogu "Nosūtīt pasūtījumu" un, kad Pircējs saņem InoWood vadītāja nosūtīto komercpiedāvājumu un rēķinu priekšapmaksai un izpilda iepriekš personīgi saskaņotos nosacījumus.

3.4. Ja Pircējs 5 (piecu) darba dienu laikā nesamaksā saskaņā ar iesniegto komercpiedāvājumu un rēķinu priekšapmaksai ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā, tiek uzskatīts, ka pircējs ir atteicies no pirkuma-pārdošanas līguma (ja nav panākta cita vienošanās).

 

IV. PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces no InoWood šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.2. Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.3. Pircējam ir tiesības apmainīt vai atgriezt iegādātās preces šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.4. Pircējs apņemas ievērot šos Noteikumus, Privātuma politiku un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.

4.5. Pircējam ir jāmaksā par pasūtītajām precēm un tās jāpieņem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Izvēloties preces izņemt InoWood veikalā, Pircējam tās ir jāizņem izvēlētajā InoWood veikalā Noteikumos noteiktajos termiņos. Pēc preču piegādes izvēles uz norādīto adresi Pircējam ir jāatrodas norādītajā vietā norādītajā laikā un jāpieņem pasūtītās preces.

 

V. INOWOOD TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 

5.1. InoWood ir tiesības apturēt vai izbeigt InoWood darbību. Šajā gadījumā visi pieņemtie un apstiprinātie Pircēju pasūtījumi tiek pārtraukti un jauni pasūtījumi netiek pieņemti.

5.2. InoWood ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma anulēt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs, izvēloties Noteikumu 6.1.1. un 6.1.2.punktos paredzētos apmaksas veidus, nesamaksā par preci noteiktajā termiņā.

5.3. Ja pircējs izvēlas noteikumu 6.1.2. punktā paredzēto apmaksas veidu, InoWood ir tiesības sazināties ar pircēju ar pasūtījumā norādīto rekvizītu, ja rodas neskaidrības par pasūtījumā sniegto informāciju. Šajā gadījumā preču piegādes termiņu sāk skaitīt no sazināšanās ar Pircēju dienas. InoWood ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma anulēt Pircēja pasūtījumu, ja InoWood neizdodas sazināties ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas vai ja Pircējs noteiktajā termiņā nesniedz InoWood pieprasīto informāciju.

5.4. Ja reģistrācijas laikā vai vēlāk tiek sniegti nepatiesi, neprecīzi, maldinoši vai visi pieprasītie dati, vai arī ja Pircējs nepilda citus šajos Noteikumos paredzētos pienākumus, InoWood ir tiesības nekavējoties atcelt reģistrāciju un dzēst Pircēja datus vai ierobežot. Pircēja tiesības izmantot e-veikala sniegtos pakalpojumus. Pircējs ir atbildīgs par sekām, kas radušās Pircēja sniegto nepareizo datu dēļ.

5.5. InoWood patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai pārtraukt Pircēja reģistrāciju un e-veikala pakalpojumu izmantošanu, ja ir pamats uzskatīt, ka Pircējs veic prettiesiskas darbības vai citādi mēģina kaitēt Pircēja darbībai vai stabilai darbībai. e-veikalā.

5.6. InoWood apņemas nodrošināt Pircējam iespēju izmantot e-veikala sniegtos pakalpojumus šajos Noteikumos minētajos apstākļos.

5.7. InoWood apņemas ievērot Pircēja privātumu, apstrādāt Pircēja personas datus tikai saskaņā ar Noteikumiem, Privātuma politiku un Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

5.8. Saskaņā ar noteikumos paredzētajiem nosacījumiem InoWood apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces un pieņemt Pircēja atgrieztās preces.

5.9. InoWood, neparedzētu apstākļu gadījumā, nespējot piegādāt Pircēja pasūtītās preces, apņemas iespēju robežās piedāvāt Pircējam analogu vai līdzīgu preci. Ja pircējs atsakās pieņemt piedāvāto preci, InoWood apņemas atgriezt samaksāto naudu 5 (piecu) darba dienu laikā, ja tika veikta priekšapmaksa, tādā gadījumā pasūtījums tiek atcelts un pārdošanas līgums tiek lauzts.

 

VI. MAKSĀJUMA VEIDI UN NOTEIKUMI

 

6.1. Jūs varat norēķināties par precēm:

6.1.1. ar avansa pārskaitījumu veicot apmaksu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas un informācijas par apmaksu sniegšanas e-pastā. pa pastu info@inowood.lt  

6.1.2. skaidrā naudā vai ar bankas karti veikalā InoWood.

6.2. Ja rēķinu neapmaksā Pircējs, bet cita persona vai uzņēmums, Pircējam pasūtījuma veidlapas piezīmēs ir jāievada maksātāja dati, un maksājuma uzdevuma maksājuma mērķa laukā tiek ievadīti Pircēja dati un pasūtījuma numurs. .

6.3. Veidojot (saskaņojot) pasūtījumu nestandarta izmēriem/produktiem, pasūtījums tiek uzskatīts par pieņemtu tikai pēc 50% apmaksas. kopējā pasūtījuma vērtība, un piegādes/ražošanas laiks tiek sarunāts atsevišķi. Preces tiek piegādātas/nodotas pircējam tikai pēc pilnas apmaksas par visu pasūtījumu. Šajā gadījumā atsakieties no spec. pasūtījums nav iespējams vai ir pasūtījuma atcelšanas (nepiegādes) maksa 20% apmērā. pasūtījuma vērtība (bet vismaz €300).

 

VII. PREČU PIEGĀDE

 

7.1. Piegādes izmaksas nav iekļautas e-veikalā norādītajā cenā, tās tiek norādītas atsevišķi, kā to paredz Noteikumu 3.1.punkts.

7.2. Preču piegādei tiek piemērota piegādes maksa, un termiņš tiek sarunāts katrā gadījumā atsevišķi. Preces tiek piegādātas objektā bez iekraušanas/piegādes pakalpojumiem, ja vien nav atsevišķi saskaņots.

7.3. Ja preces pēc pasūtījuma saņemšanas ir noliktavā (to vienmēr apliecina atsevišķa InoWood pārstāvja vēstule), InoWood apņemas piegādāt Jūsu pasūtītās preces pēc pēdējās apmaksas uz Jūsu pasūtījumā norādīto adresi Lietuvas teritorijā. 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā, samaksājot par preci saskaņā ar šo noteikumu 6.1.punktu;

7.4. Ja pēc pasūtījuma pieņemšanas preču krājums ir nepietiekams vai tās tiek ražotas pēc īpaša pasūtījuma, InoWood apņemas piegādāt Jūsu pasūtītās preces uz pasūtījumā norādīto adresi Lietuvas teritorijā individuāli saskaņotā termiņā un komercpiedāvājumā norādīto, samaksājot par preci saskaņā ar komercpiedāvājumā norādītajiem nosacījumiem.

7.5. InoWood produktus piegādā pilnvarots pārstāvis. Pēc tam, kad pircējs parakstījis pavadzīmi, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir nodots (piegādāts) pareizi un ir atbilstošā kvalitātē.

7.6. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar InoWood pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda preču sūtījuma stāvoklis. Pamanot sūtījuma pārkāpumu, Pircējam tas jāatzīmē sūtījuma pavadzīmē un jāuzraksta brīvas formas sūtījuma pārkāpuma akts. Ja pircējs pavadzīmi paraksta bez komentāriem, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts labā kārtībā. Ja piegādātā prece nesatur nekādas detaļas vai dokumentus, Pircējam par to nekavējoties jāinformē InoWood.

7.7. Ja Pircējs nav pasūtījis preces piegādes pakalpojumu uz norādīto vietu, tādā gadījumā Pircējam ir jāierodas InoWood preču izņemšanas vietā InoWood norādītajā laikā un norādītajā adresē un jāpaņem pasūtītās preces. Izņemot preci, pasūtītās preces Pircējam tiek nodotas ar oriģinālo iepakojumu (ja prece ir iepakota) un Pircējam jāparaksta preču pavadzīmē, ka viņš ir saņēmis preci.

7.8. Ja pircējs norādītajā laikā neierodas uz InoWood, lai izņemtu preci no savākšanas punkta, tā tiks glabāta ne ilgāk kā 5 (piecas) darba dienas, un jaunais savākšanas laiks iepriekš jāsaskaņo ar InoWood. Ja Pircējs izņem preces savākšanas punktā vairāk nekā 5 (piecas) darba dienas nokavējot, par katru nākamo preces uzglabāšanas dienu līdz tās izņemšanai no Pircēja var tikt piemērota preču uzglabāšanas maksa (2% no vērtības no preces par katru uzglabāšanas dienu, bet ne mazāk kā €15 (piecpadsmit eiro)). Ja Pircējs ar preču saņemšanu kavējas ilgāk par 30 dienām, InoWood nosūta Pircējam brīdinājumu par nodomu lauzt pirkuma līgumu nākamo 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja pircējs nereaģē uz brīdinājumu, InoWood izbeidz pirkuma līgumu, no pircēja par preci samaksātās naudas ietur tās uzglabāšanas izmaksas, kas nevar būt mazākas par €15 (piecpadsmit eiro) par katru nokavēto darba dienu, un atmaksā atlikušo naudas summu norādītajā bankas kontā .

 

VIII. PREČU KVALITĀTES GARANTIJA

 

8.1. Uz visām precēm attiecas ražotāja garantijas noteikumi. Preču vispārējais garantijas laiks ir 24 mēneši.

8.2. Neatbilstošas preču kvalitātes gadījumā Jums nekavējoties jāsazinās ar InoWood pa e-pastu. pa pastu info@inowood.lt  vai nāc uz centrālo biroju Savanorių pr. 151, LT-03150 Viļņa (UAB "Intervilža"). 

8.3. Ja tiek konstatēts, ka prece ir mehāniski bojāta, ekspluatēta, neievērojot ražotāja ieteikumus, kā arī nepareizas uzstādīšanas gadījumā, pretenzijas par preces kvalitāti netiek pieņemtas.

8.4. Iesniedzot garantijas preci, pircējam ir jāiesniedz derīgs preces iegādi apliecinošs dokuments (pirkuma čeks vai rēķins).

 

IX. PREČU ATGRIEŠANA

 

9.1. Pircējam ir tiesības atkāpties no pirkuma-pārdošanas līguma, par to rakstiski paziņojot InoWood pa e-pastu. info@inowood.lt   _11100000-100000-100000000 14 (četrpadsmit) darba dienas no preces piegādes dienas.

9.2. Atgrieztajai precei jābūt pilnībā saliktai un nezaudējot savu preces izskatu. Pircējs ir atbildīgs par pilnu preces komplektāciju. Ja prece nav pilnībā samontēta, tā netiek pieņemta atgriešanai.

9.3. Atgriežot bojātu preci, InoWood apņemas pieņemt bojāto preci un, ja Pircējs neiebilst, iepriekš saskaņotā termiņā to aizstāt ar analogu vai līdzīgu preci. Ja pircējs iebilst pret nekvalitatīvas preces apmaiņu pret kvalitatīvu, par nekvalitatīvo preci samaksāto naudu atgriezīsim 5 darba dienu laikā pēc preces atgriešanas.

9.4. Ja preces nepiegādā InoWood pārstāvji (Pircējs preci transportēja ar savu transportu), Pircējs rūpējas par preces atgriešanu (piegādi pārdevējam).

9.5. Lai atceltu pirkuma-pārdošanas līgumu, pircējam Noteikumos noteiktajā termiņā rakstiski jāpaziņo līguma atcelšana uz Noteikumu 9.1.punktā norādītajām kontaktadresēm. Pircējs saņem paziņojumu par līguma atteikuma apstiprinājumu uz norādīto e-pasta adresi. pa pastu Ja Pircējs saņem apstiprinājumu 1 darba dienas laikā, Pircējam atkārtoti jāsazinās ar InoWood pa tālr. Ja pircējs atsakās no pirkuma-pārdošanas līguma, viņam 3 (trīs) darba dienu laikā jāsaskaņo ar InoWood e-pastā pa pastu preču atgriešanas veids (visi jautājumi par preces paņemšanu, transportēšanu un citiem nogādāšanas vietā). norāda InoWood). Šādā gadījumā Pircējam ir jāatgriež iegādātā Prece, kas atbilst Noteikumu 9.2.punkta prasībām. Atceļot pirkuma-pārdošanas līgumu, par Preci samaksātā nauda tiks atgriezta 5 (piecu) darba dienu laikā no Preces atgriešanas un stāvokļa novērtēšanas dienas.

9.6. Pircējam nav tiesību atkāpties no pirkuma-pārdošanas līguma, ja:

9.6.1. Prece ir bojāta, lietojot preci, tās izskats ir būtiski mainījies; iepakojuma izskata izmaiņas, kas bija nepieciešamas, lai pārbaudītu saņemto preci, nav uzskatāmas par būtiskām preces izskata izmaiņām.

9.6.2. Preces tika izgatavotas speciāli pēc Pircēja pasūtījuma, proti, nestandarta garumos (ja vien nav atsevišķi saskaņots atgriešanas nosacījumos).

 

X. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 

10.1. Pircējs visus paziņojumus InoWood nosūta uz e-pasta adresi info@inowood.lt  

10.2. Visas piegādes InoWood nosūta uz Pircēja norādīto e-pasta adresi vai ar SMS īsziņu uz Pircēja norādīto tālruņa numuru.

10.3. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem. 10.4. Visas domstarpības, kas rodas no šo noteikumu izpildes, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā nav iespējams panākt vienošanos, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

10.5 Katram Pircējam (lietotājam) ir tiesības strīdus ar InoWood risināt elektroniski, nevēršoties tiesā. Pirmkārt, Pircējam rakstiski jāvēršas InoWood, ja 14 dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas InoWood nereaģē uz Pircēja pretenziju vai Pircēju neapmierina InoWood atbilde, Pircējs var vērsties iestādē, kas nodarbojas ar patērētāju strīdi ārpustiesas kārtībā, ti, Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienests (Viļņas iela 25, 01402 Viļņa, e-pasts tarnyba@vvtat.lt   ,), vai tās teritoriālajām vienībām novados

Privātuma politika

I. LIETOTIE TERMINI:

 

1. Personas dati, Dati - jebkura informācija par Lietotāju, kura identitāte tiek noteikta vai kura identitāti var noteikt.

2. Veikali - UAB "Intervilža" veikali, kas atrodas šādās adresēs: Savanorių pr. 151, Viļņa.

3. Elektroniskais veikals – UAB "Intervilža" elektroniskais veikals www.inowood.lt  

4. IP adrese — katram datoram, kas ir savienots ar internetu, tiek piešķirts unikāls numurs, kas pazīstams kā interneta protokola (IP) adrese. Tā kā šie numuri parasti tiek piešķirti pēc valsts bloka, IP adresi bieži var izmantot, lai identificētu valsti, no kuras dators izveido savienojumu ar internetu.

5. Intervilža – UAB "INTERVILŽA", juridiskās personas kods 110342843, PVN maksātāja kods LT103428413, reģistrācijas/korespondences adrese Savanorių pr. 151, LT-03150 Viļņa, datus vāc un glabā Lietuvas Republikas VĮ "Registrų centras".

6. InoWood - Intervilžā lietots koksnes-plastmasas kompozītmateriālu zīmols.

7. InoWood konti ir InoWood konti Facebook, LinkedIn un citos sociālajos tīklos, kas sniedz informāciju par InoWood produktiem un koplieto Lietotāju publiskotu saturu.

8. Konts - Lietotāja reģistrācijas rezultāts Vietnē, kas izveido kontu, kurā tiek glabāti viņa personas dati un pasūtījumu vēsture.

9. Pakalpojumi – visi pakalpojumi, kas Lietotājam tiek sniegti InoWood tīmekļa vietnē, tiešsaistes veikalā un veikalos.

10. Privātuma politika – ​​šī privātuma politika, kad tiek izmantota Lietotāja datu vākšanas, datu apstrādes un akumulācijas pamatnoteikumi, kas attiecas uz tīmekļa vietni. , Elektroniskais veikals un/vai pakalpojumu sniegšana veikalos.

11. Sīkdatnes ir nelieli teksta dokumenti ar unikālu identifikācijas numuru, kas tiek pārsūtīti no Vietnes uz Lietotāja datora cieto disku, lai Vietnes administrators varētu atšķirt Lietotāja datoru un redzēt viņa darbības internetā.

12. Tīmekļa vietne – Inowood vietne, kuras adrese ir  www.inowood.lt

13. Parole - unikāla Lietotāja izveidota un tikai viņam zināma burtu un ciparu kombinācija, kas tiek ievadīta pirmo reizi reģistrējoties Vietnē, un pēc tam, lai pieteiktos Kontā.

14. Noteikumi - apstiprināti spēkā esošie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi interneta veikalā.

15. Tiešais mārketings - darbība, kuras mērķis ir piedāvāt fiziskām personām preces vai pakalpojumus pa pastu, tālruni vai citādā tiešā veidā un/vai lūgt viņu viedokli par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.

16. Lietotājs - fiziska persona, kura apmeklēja InoWood Vietni, izmantoja Elektroniskā veikala, Veikala pakalpojumus un kuras Dati tiek apstrādāti saskaņā ar šo Privātuma politiku.

 

II. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

 

17. Privātuma politika regulē Lietotāja personas datu apstrādes pamatprincipus un kārtību.

18. Lietotāja Personas datu apstrādi nosaka šī Privātuma politika, un, ciktāl tā to nereglamentē, 2016. 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (turpmāk - "Regula"), Lietuvas Republikas Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likums un citi Lietuvas Republikas un Eiropas Savienības tiesību akti.

19. Lietotāji var iepazīties ar Privātuma politiku Vietnē.

20. Datu pārzinis saskaņā ar šo Privātuma politiku ir Intervilža. 21. Lietotājs, norādot savus personas datus Vietnē, Elektroniskajā veikalā, Veikalā, piekrīt, ka Intervilža tos pārvaldīs un apstrādās šajā privātuma politikā un tiesību aktos paredzētajos nolūkos, līdzekļos un kārtībā.

22. Atsevišķu reģistrācijas datu sniegšana ir nepieciešama un bez to sniegšanas Lietotājs nevarēs izmantot Pakalpojumus. Lietotājs, reģistrējoties Vietnē, Elektroniskajā veikalā, apliecina, ka norādītie personas dati ir precīzi un pareizi.

23. Intervilža neuzņemas atbildību par neprecīziem, nepilnīgiem vai nepareizi iesniegtiem Lietotāja datiem.

 

III. DATU PĀRVALDĪBAS PAMATI

 

24. Intervilža respektē katra Lietotāja tiesības uz privātumu. Intervilža veic visus tai pieejamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Lietotāja personas dati ir drošībā, un datu apstrādes darbības atbilst datu aizsardzības likumdošanas un Intervilžas politikas prasībām.

25. Intervilža vāc un apstrādā Lietotāja personas datus uz šādiem tiesiskiem pamatiem:

25.1. Lietotājs dod savu piekrišanu, tas ir, piekrīt ievērot Vietnes lietošanu, Elektroniskā veikala noteikumus (preču pirkšanas un pārdošanas noteikumus) un Privātuma politiku;

25.2. Intervilza par leģitīmajām interesēm;

25.3. Līgums tiek noslēgts vai izpildīts, ja viena no pusēm ir datu subjekts;

25.4. Saskaņā ar juridisku pienākumu.

25.5. Piemērojamo tiesību aktu paredzētajā apjomā un nosacījumos viena un tā paša Lietotāja personas datu apstrādei var tikt piemērots viens vai vairāki no augstāk minētajiem tiesiskajiem pamatiem.

 

26. Intervilža apstrādā šādus Lietotāja datus:

Datu vākšanas metode

Dati

Personas datu apstrādes pamats

Datu apstrādes termiņš

Konta reģistrācija

Vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, uzņēmuma (darbavietas) nosaukums (ja reģistrējas uzņēmuma vārdā).

Lietotāja piekrišana Pakalpojumu lietošanai saskaņā ar Noteikumos paredzētajiem nosacījumiem

Par visu periodu, kamēr Lietotājs izmanto kontu. Lietotāja doto piekrišanu un tās pierādījumu Intervilža nepieciešamības gadījumā var uzglabāt ilgāku laiku, lai varētu aizstāvēties pret pret to celtajām prasībām, pretenzijām vai tiesvedībām.

Konta administrēšana

Dati, kas sniegti reģistrācijas laikā www.inowood.lt vietnē, konta pieteikšanās dati, konta darbības, tostarp tehniskie pārlūkošanas dati (IP adrese, pieteikšanās un pārlūkošanas tehniskā informācija)

Lietotāja piekrišana Pakalpojumu lietošanai saskaņā ar Noteikumos paredzētajiem nosacījumiem

Par visu periodu, kamēr Lietotājs izmanto kontu. Lietotāja doto piekrišanu un tās pierādījumu Intervilža nepieciešamības gadījumā var glabāt ilgāku laiku, lai aizstāvētos pret pret to celtajām prasībām, prasījumiem vai tiesvedībām.

Iepirkšanās tiešsaistē

Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes vietas adrese, uzņēmuma (darba vietas) nosaukums (ja preces tiek iegādātas uzņēmuma vārdā), paraksts (kad preces tiek piegādātas uz norādīto adresi , pirkuma un piegādes datums un laiks, preču nosaukumi, daudzumi, cenas, maksājuma veids un informācija par pirkumiem

Lietotāja piekrišana Pakalpojumu lietošanai saskaņā ar Noteikumos paredzētajiem nosacījumiem

10 gadi no pirkuma darījuma datuma

Preču un pakalpojumu iegāde Intervilža veikalos

Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, uzņēmuma (darba vietas) nosaukums (ja preces tiek iegādātas uzņēmuma vārdā), paraksts, iegādes datums un laiks, preču nosaukumi, daudzumi, cenas, norēķinu veids par pirkumiem un apmaksa informāciju

Lietotāja iesniegtais pasūtījums preču un pakalpojumu iegādei (komercpiedāvājums) un Intervilžas juridiskie pienākumi pārdot preces un sniegt pakalpojumus

10 gadi no pirkuma darījuma datuma

Preču un pakalpojumu iegāde Intervilža veikalos

Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, uzņēmuma (darba vietas) nosaukums (ja preces tiek iegādātas uzņēmuma vārdā), paraksts, iegādes datums un laiks, preču nosaukumi, daudzumi, cenas, norēķinu veids par pirkumiem un apmaksa informāciju

Lietotāja iesniegtais pasūtījums preču un pakalpojumu iegādei (komercpiedāvājums) un Intervilžas juridiskie pienākumi pārdot preces un sniegt pakalpojumus

10 gadi no pirkuma darījuma datuma

Lietotāju pieprasījumu, pieprasījumu, atsauksmju sūdzību administrēšana

Lietotāja norādītā identifikācijas un kontaktinformācija: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, preču piegādes adrese (ja preces tika piegādātas uz Lietotāja norādīto adresi). Pieprasījuma saturs: pieprasītais pasākums, tā apstākļi, datums, vieta, Lietotāja pieprasījums, pieprasījums vai atsauksme, prece, cita pieprasījumā norādītā informācija;


Citi pieprasījumam pievienotie dokumenti un/vai dati: piemēram, pirkuma čeka dati, fotogrāfijas.

Intervilža tiesiskā pienākuma izskatīt un atbildēt uz lietotāju pieprasījumu izpildi un leģitīmo interesi izvērtēt savu klientu atsauksmes, lai uzlabotu darbības un sniegto pakalpojumu kvalitāti.

12 mēneši


IV. SĪKĀKUMI

27. InoWood ieraksta informāciju (sīkdatnes) Lietotāja datorā (ierīcē) apmeklētāja kā bijušā Elektroniskā veikala lietotāja identifikācijai, informācijas saglabāšanai par Lietotāja iepirkumu grozā ievietotajām precēm, Elektroniskās informācijas apkopošanai. Veikala apmeklējuma statistika.

28. Lietotājs nevar piekrist informācijas (sīkdatņu) ierakstīšanai un izmantošanai savā datorā (ierīcē) vai atsaukt savu piekrišanu, mainot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus, taču šajā gadījumā dažas vietnes funkcijas var nebūt pieejamas viņu.

29. Vairāk par sīkdatnēm, to izmantošanu un atteikšanos – Skatīt Sīkdatņu politikā.

 

V. DATU VĀKŠANA

30. UAB Intervilža saņem tikai Lietotāja tieši sniegtos datus: aizpildot konta profila datus, iegādājoties preces Elektroniskajā veikalā, Veikalā, iesniedzot pieprasījumus.

 

VI  . Žurnāla faili

Intervilza  ievēro standarta procedūru žurnālfailu izmantošanai. Šajos failos tiek reģistrēti apmeklētāji, kad viņi apmeklē vietnes. Visi hostinga uzņēmumi to dara, un tā ir daļa no mitināšanas analīzes. Žurnāla failos apkopotā informācija ietver interneta protokola (IP) adreses, pārlūkprogrammas veidu, interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP), datuma un laika zīmogu, atsauces/izejas lapas un, iespējams, klikšķu skaitu. Šie dati nav saistīti ar nekādu personu identificējošu informāciju. Šīs informācijas mērķis ir analizēt tendences, administrēt vietni, izsekot lietotāju kustībai vietnē un apkopot demogrāfisko informāciju.

 

VII. DATU PĀRDOŠANA TREŠĀM PERSONĀM

31. Intervilža var nodot Lietotāja personas datus apstrādei trešajām personām, kas palīdz Pakalpojumu izpildē un administrēšanā, tādas personas var būt kravu piegādes pakalpojumu sniedzēji, pakalpojumu apakšpiegādātāji, datu bāzes programmatūras nodrošinātāji, datu bāzes administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centrs. , mitināšanas un mākoņa pakalpojumu sniedzēji, tiešā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai biznesa analīzes pakalpojumu sniedzēji utt.

32. Intervilža sniedz datu apstrādātājam tikai tik daudz datu, cik nepieciešams konkrēta pasūtījuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Datu apstrādātāji var apstrādāt Lietotāja personas datus tikai saskaņā ar Intervilžas norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez Intervilžas piekrišanas. Viņiem ir jānodrošina datu drošība saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un rakstiskiem līgumiem ar mums.

33. Ja Pieprasījumā aprakstītais notikums ir atzīstams par apdrošināšanas gadījumu, Intervilža nodod Lietotāja pieprasījumu un datus apdrošināšanas sabiedrībai(-ām), kurā(-ās) esam apdrošinājuši savu civiltiesisko atbildību, mantu, vai kura mums nodrošina citu polisi. Lietotāja pieprasījumā nosauktajam pasākumam. saistītais apdrošināšanas segums. Apdrošināšanas sabiedrības darbojas kā neatkarīgi datu pārziņi un apstrādā datus saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrības noteiktajiem nosacījumiem un noteikumiem.

34. Datus var sniegt arī kompetentajām iestādēm vai tiesībaizsardzības iestādēm, piemēram, policijai vai uzraudzības iestādēm, bet tikai pēc to pieprasījuma un tikai tad, kad to pieprasa piemērojamie tiesību akti vai tiesību aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā, lai nodrošinātu mūsu tiesības, mūsu klientu, darbinieku un resursu drošība, lai izvirzītu, sniegtu un aizstāvētu juridiskas prasības.

35. Ja Intervilža izmanto tīmekļa vietnes analīzes pakalpojumu (piemēram, Google Analytics), kas tiek izmantots, lai noteiktu, kā Lietotājs izmanto vietnē sniegto informāciju, mēs varam apmainīties ar Lietotāja personalizētajiem datiem ar trešajām personām, kuras paļaujas uz šo informāciju, lai novērtētu, kā vietne tiek izmantota, sagatavojot vietņu pārskatus operatoriem par vietnes darbību un sniedzot citus ar vietnes, interneta un mobilās aplikācijas lietošanu saistītus pakalpojumus.

 

VIII. LIETOTĀJA KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

36. Lietotājam ir tiesības:

36.1. iepazīties ar saviem personas datiem, kas tiek apstrādāti: iegūt apstiprinājumu, vai Intervilža apstrādā viņa personas datus, iepazīties ar apstrādātajiem datiem, iegūt informāciju par datu apstrādes mērķiem, datu apstrādes periodu, datu ieguves avotu, automatizēti lēmumu pieņemšana;

36.2. pieprasīt informācijas labošanu, maiņu, precizēšanu, ja ir mainījušies Lietotāja reģistrācijā norādītie dati vai ja Lietotājs uzskata, ka Intervilža apstrādātā informācija par viņu ir neprecīza vai nepareiza;

36.3. jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu un uz Lietotāja piekrišanu balstītā datu apstrāde tiks izbeigta. Atsevišķos gadījumos tas var nozīmēt, ka Intervilža nevarēs nodrošināt iespēju turpināt izmantot savus Pakalpojumus;

36.4. pieprasīt, lai Intervilža nepamatoti nekavējoties dzēstu ar Lietotāju saistītos personas datus, ja to var attaisnot kāds no šādiem iemesliem:

36.4.1. personas dati vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti;

36.4.2. Lietotājs atsauc piekrišanu, uz kuru balstās personas datu apstrāde, un nav cita tiesiska pamata personas datu apstrādei;

36.4.3. Lietotājs nepiekrīt datu apstrādei un datu apstrādei nav primāru juridisku iemeslu;

36.4.4. personas dati tika apstrādāti nelikumīgi;

36.4.5. personas dati ir jādzēš saskaņā ar Eiropas Savienības vai Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu.

36.5. pieprasīt Intervilžai ierobežot personas datu apstrādi, ja ir spēkā kāds no šādiem gadījumiem:

36.5.1. Lietotājs apstrīd personas datu pareizību par tādu laika posmu, kurā Intervilža var pārbaudīt personas datu pareizību;

36.5.2 personas datu apstrāde ir prettiesiska un Lietotājs nepiekrīt personas datu dzēšanai un tā vietā pieprasa to izmantošanas ierobežošanu;

36.5.3. Intervilžai personas dati vairs nav nepieciešami šo Noteikumu 26.punktā norādītajiem mērķiem, bet Lietotājam tie ir nepieciešami, lai izvirzītu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskas prasības;

36.6. pieprasīt datu, kas apstrādāti saskaņā ar Lietotāja piekrišanu un apstrādāti, izmantojot automatizētus līdzekļus, nodošanu datu pārzinim. Šādā gadījumā Intervilža nodrošinās Lietotāja pārsūtīšanai pieprasītos datus formātā, ko parasti izmanto tās sistēmas un ir nolasāms ar datoru.

36.7. iesniedz sūdzību uzraudzības iestādei - Datu aizsardzības valsts inspekcijai, aizpildot un iesniedzot sūdzību noteiktajā formā.

 

CCPA privātuma tiesības

Saskaņā ar CCPA, cita starpā, patērētājiem ir tiesības:

• pieprasīt, lai uzņēmums, kas vāc lietotāja personas datus, atklātu, kādas kategorijas un kādus konkrētus personas datus par lietotājiem tas ir savācis.

• pieprasīt uzņēmumam dzēst visus uzņēmuma apkopotos lietotāja personas datus.

• pieprasīt, lai uzņēmums, kas pārdod lietotāja personas datus, nepārdod lietotāja personas datus.

Ja iesniedzat pieprasījumu, mums jāatbild mēneša laikā. Ja vēlaties izmantot kādu no šīm tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums.

 

GDPR datu aizsardzības tiesības

Mēs vēlamies pārliecināties, ka esat informēts par visām savām datu aizsardzības tiesībām. Katram lietotājam ir šādas tiesības:

Piekļuves tiesības – jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu kopijas. Mēs varam iekasēt nelielu maksu par šo pakalpojumu.

Tiesības uz labošanu — jums ir tiesības lūgt mūs labot jebkuru informāciju, kas, jūsuprāt, ir neprecīza. Jums ir arī tiesības pieprasīt pievienot informāciju, kuru uzskatāt par nepilnīgu.

Tiesības uz dzēšanu – jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs dzēstu jūsu personas datus noteiktos apstākļos.

Tiesības ierobežot datu apstrādi – noteiktos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežojam jūsu personas datu apstrādi.

Tiesības iebilst pret datu apstrādi – pie noteiktiem nosacījumiem jums ir tiesības iebilst, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus.

Tiesības uz datu pārnesamību – jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs pārsūtītu mūsu apkopotos datus citai organizācijai vai tieši jums, ievērojot noteiktus nosacījumus.

Ja iesniedzat pieprasījumu, mums jāatbild mēneša laikā. Ja vēlaties izmantot kādu no šīm tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums.

 

Informācija par tīmekļa vietnes lietošanu bērniem

Mūsu nākamā prioritāte ir nodrošināt bērnu drošību, lietojot internetu. Mēs mudinām vecākus un aizbildņus uzraudzīt, piedalīties un/vai kontrolēt savas tiešsaistes aktivitātes. InoWood.lt apzināti neievāc nekādu personas informāciju no bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem. Ja uzskatāt, ka jūsu bērns ir iesniedzis šādu informāciju mūsu vietnē, mēs aicinām jūs nekavējoties sazināties ar mums, un mēs darīsim visu iespējamo, lai šāda informācija būtu pieejama. nekavējoties noņemts no mūsu uzskaites.

 

IX. PIEPRASĪJUMU IESNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

37. Saņemot Lietotāja pieprasījumu sniegt datus vai īstenot citas Lietotāja tiesības, Intervilžai būs pienākums noteikt Lietotāja identitāti. Lai īstenotu minētās datu subjekta tiesības, personai ir jāiesniedz rakstisks pieprasījums (aizpildot pieprasījuma veidlapu tīmekļa vietnē, iesniedzot pieprasījumu šīs Politikas X sadaļas 40. punktā norādītajā adresē personīgi vai līdz plkst. elektronisko sakaru līdzekļi (parakstīšana ar drošu elektronisko parakstu)).

38. Intervilža apņemas, saņemot Lietotāja pieprasījumu par jebkuru viņa kā datu subjekta tiesību īstenošanu un pēc tam, kad Lietotājs ir sekmīgi pabeidzis šo noteikumu 37.punktā noteikto pārbaudes procedūru, bez nepamatotas kavēšanās, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk. kā viena mēneša laikā no Lietotāja pieprasījuma saņemšanas un pārbaudes procedūras pabeigšanas, sniegt Lietotājam informāciju par Intervilža veiktajām darbībām saskaņā ar Lietotāja pieprasījumu. Ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu, Intervilža ir tiesības pagarināt viena mēneša termiņu vēl par mēnesi, informējot par to Lietotāju līdz pirmā mēneša beigām un norādot pagarinājuma iemeslus.

39. Ja Lietotājs pieprasījumu iesniedz elektroniski, Intervilža atbildi sniegs elektroniski, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams (piemēram: ārkārtīgi liela informācijas apjoma dēļ) vai ja Lietotājs pieprasa iesniegt atbildi. citā veidā.

 

X. KONTAKTINFORMĀCIJA

40. Par visiem datu apstrādes jautājumiem varat sazināties ar mums šādos veidos:

pa e-pastu:  dap@intervilza.lt

zvanot: +370 683 51568

 

Datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija:

e-pasta adrese dap@intervilza.lt  

Pasta adrese:

UAB "Intervilža", datu aizsardzības speciālistam

Savanorių pr. 151, LT-03150 Viļņa

 

XI. DATU UZGLABĀŠANAS NOTEIKUMI

41. Personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā nepieciešams. Personas datu glabāšanas termiņš tiek noteikts saskaņā ar Lietuvas galvenā arhivāra rīkojumu apstiprināto Vispārējo dokumentu glabāšanas indeksu (turpmāk tekstā – Indekss) un citiem Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

42. Personas dati, kuru glabāšanas termiņš nav norādīts Indeksā, tiek glabāti saskaņā ar šajā Politikā noteiktajiem termiņiem.

43. Citi personas dati, kuru glabāšanas termiņš nav paredzēts Rādītājā vai šajā Politikā - ne ilgāk kā nepieciešams šajā Politikā noteikto personas datu apstrādes mērķu sasniegšanai.

44. Ilgāk, nekā īpaši noteikts šajā Politikā, Lietotāja personas datu glabāšana var tikt veikta tikai tad, kad: - tas ir nepieciešams, lai Intervilža varētu aizstāvēties pret prasībām, pretenzijām vai tiesvedībām un īstenot savas tiesības; - ir pamatotas aizdomas par prettiesisku darbību, kuras dēļ tiek veikta izmeklēšana; – Lietotāja dati ir nepieciešami pareizai strīda, sūdzības izšķiršanai; – rezerves kopijām un citiem līdzīgiem nolūkiem; – ja pastāv citi tiesību aktos paredzēti pamati.

 

XII. POLITIKAS EFEKTIVITĀTE UN IZMAIŅAS

45. Šī Politika ir spēkā no 2024. gada 22. janvāris Pēc šīs Politikas izmaiņām tās aktualizētā versija tiks publicēta vietnē  www.inowood.lt

Slapukų politika

Sīkdatņu politika

1. Kas ir cepums?

Sīkfails ir neliels teksta fails vai programmatūras daļa, kas tiek nosūtīta uz jūsu ierīci un kurā tiek saglabāta informācija, kas saistīta ar jūsu pārlūkošanas vēsturi, un datu kopa par jūsu ierīces interneta lietojumu. To kontrolē jūsu interneta pārlūkprogramma; dažreiz tam ir unikāls nejaušs skaitlis. Varat to izlasīt, iznīcināt vai mainīt.

 

2. Kāpēc mēs izmantojam sīkdatnes?

Mēs vienmēr meklējam jaunus veidus, kā uzlabot mūsu vietni un piedāvāt labākus pakalpojumus. Tāpēc mēs izmantojam zemāk sadaļā “6. Kāda veida sīkdatnes tiek izmantotas?", kas apraksta dažādus sīkfailu veidus. Nepieciešamās sīkdatnes: šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai jūs varētu pārlūkot vietni un izmantot tās funkcijas, piemēram, piekļuvi drošām vietnes daļām. Bez šīm sīkdatnēm jūsu vēlamie pakalpojumi , piemēram, iepirkšanās tiešsaistē, nebūtu iespējama Funkcionālo sīkdatņu izmantošanai un pakalpojumu sniegšanai Sīkdatnes ir būtiskas vietnes un elektronisko pakalpojumu darbībai, un tās nodrošina lietotājam netraucētu pieredzi. Piemēram, ja lietotājs to vēlas, viņam nav jāievada savs vārds, uzvārds, parole vai citi dati ikreiz, kad viņš pieslēdzas Pakalpojumu attīstībai Uzraugot sīkdatņu izmantošanu, mēs varam uzlabot vietnes un elektronisko pakalpojumu darbību. Mēs saņemam informāciju, piemēram, kuras vietnes daļas ir vispopulārākās, kurām vietnēm jūs izveidojat savienojumu no mūsu vietnes, no kurām vietnēm jūs izveidojat savienojumu ar mūsu vietni un cik daudz laika jūs pavadāt mūsu vietnē. Lietošanas analīzei. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai apkopotu statistikas datus par vietnes apmeklējumu skaitu un elektronisko pakalpojumu izmantošanu un novērtētu reklāmas efektivitāti. Mērķtiecīgai mārketinga vadībai. Mēs varam arī izmantot sīkfailus, lai apkopotu informāciju, lai nodrošinātu pārlūkprogrammai raksturīgu reklāmu vai saturu, veidojot dažādas mērķa grupas.

 

3. Kā mēs informējam par izmantotajām sīkdatnēm?

Pirmo reizi pieslēdzoties vietnei, tiek parādīts paziņojums par sīkdatņu izmantošanu. Ja piekrītat sīkdatņu izmantošanai, noklikšķināt uz pogas "Piekrītu" vai arī varat turpināt pārlūkošanu. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, mainot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus un dzēšot saglabātās sīkdatnes.

 

4. Kā tiek dota piekrišana sīkdatņu lietošanai?

Izmantojot vietni un noklikšķinot uz pogas "ES PIEKRĪTU" informācijas rindiņā apakšā, jūs apstiprināt, ka piekrītat un atļaujat vietnes pārvaldniekam saglabāt sīkfailus jūsu gala ierīcē (datorā, planšetdatorā, viedtālrunī utt.). Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izmantojot vietni, jūs arī piekrītat un apstiprināt, ka Google var izmantot visus datus, kas saistīti ar jūsu darbībām vietnē, virs “2. Kāpēc mēs izmantojam sīkfailus?” uzskaitītajiem mērķiem.

 

5. Kā atteikties no sīkdatnēm un/vai tās atinstalēt?

Jūs pats varat pārvaldīt un/vai atinstalēt sīkfailus. Sīkfailus var atinstalēt divos veidos. Jūs varat apskatīt savā pārlūkprogrammā datorā jau instalētās sīkdatnes un dzēst tās pa vienai vai visas uzreiz. Veicamās darbības ir dažādas (piem., pārlūkprogrammā Mozilla Firefox lapas augšējā labajā stūrī atlasiet ︙, pēc tam "Iestatījumi", pēc tam lapas apakšā noklikšķiniet uz "Rādīt papildu iestatījumus", pēc tam uz "Privātums" ( Sadaļā "Privātums" noklikšķiniet uz "Satura iestatījumi". Pēc tam, lai dzēstu visus sīkfailus uzreiz, sadaļā "Sīkfaili" noklikšķiniet uz "Visi sīkfaili un vietnes dati", atlasiet "Noņemt visu" (Noņemt visu), visbeidzot nospiediet " Gatavs" apakšējā labajā stūrī, un, lai noņemtu sīkfailus pa vienam, sadaļā "Sīkfaili" ir jāiet uz atbilstošā sīkfaila nosaukumu un jānospiež "x" labajā pusē.), tāpēc norādiet veicamās darbības. ir jānosaka atbilstoši jūsu izmantotajai pārlūkprogrammai. Varat arī iestatīt savu tīmekļa pārlūkprogrammu, lai tā bloķētu sīkfailus vai saņemtu brīdinājumu par jebkura sīkfaila uzstādīšanu. Veicamās darbības katrai pārlūkprogrammai ir atšķirīgas, tāpēc konkrētās veicamās darbības ir jānosaka atkarībā no izmantotās pārlūkprogrammas Pārlūkprogrammu var iestatīt atsevišķi katrai jūsu izmantotajai ierīcei Atzīmējam, ka vietnē izmantoto sīkfailu atinstalēšana vai bloķēšana var ietekmēt vietnes darbību un dažas tās funkcionalitātes, kā arī negatīvi ietekmēt jūs izmantojat vietnē pieejamos pakalpojumus.

 

6. Kāda veida sīkdatnes tiek izmantotas?

Sīkdatnes var būt "sesijas sīkfaili", kas tiek izmantoti tikai interneta pārlūkošanas laikā un tiek automātiski dzēsti pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas, "pastāvīgie sīkfaili", ti, tie, kas tiek saglabāti jūsu gala ierīcē (datorā, planšetdatorā, viedtālrunī utt.) līdz brīdim, kad sīkfailu derīguma termiņš beidzas vai jūs atsakāties no sīkfaila, izmantojot kādu no iepriekš aprakstītajām metodēm "5. Kā atteikt sīkfailus un/vai tos atinstalēt" vai "trešās puses sīkfailus", tas ir, tās, kuras izmanto persona, kas nav tīmekļa vietni.

Nepieciešamās sīkdatnes:

Nosaukums

Pakalpojumu sniedzējs / domēns

Datu apstrādes mērķis

Derīguma termiņš

Izmantotie dati

hs

Izmanto drošības apsvērumu dēļ

Sesija


ssr-caching

Norāda, kā vietne tika prezentēta

13 sekundes


XSRF-TOKEN

Šī sīkdatne ir izstrādāta, lai palīdzētu nodrošināt vietnes drošību un novērstu starpvietņu pieprasījumu viltošanas uzbrukumus.

Sesija


_GRECAPTCHA

Funkcija ReCaptcha izmanto sīkfailu, kas ļauj antibotiem apstiprināt dažādos veidos

6 mēneši


XSRF-TOKEN

Šī sīkdatne ir izstrādāta, lai palīdzētu nodrošināt vietnes drošību un novērstu starpvietņu pieprasījumu viltošanas uzbrukumus.

Sesija


Mārketinga sīkfaili:


Nosaukums

Pakalpojumu sniedzējs / domēns

Datu apstrādes mērķis

Derīguma termiņš

Izmantotie dati

svSession

Identificē unikālos apmeklētājus un izseko apmeklētāju sesijas vietnē

1 gads 1 mēnesisStatistikas sīkfaili:

Nosaukums

Pakalpojumu sniedzējs / domēns

Datu apstrādes mērķis

Derīguma termiņš

Izmantotie dati

_ga

Šis sīkfaila nosaukums ir saistīts ar Google Universal Analytics. Šo sīkfailu izmanto, lai atšķirtu unikālos lietotājus, kā klienta identifikatoru piešķirot nejauši ģenerētu numuru. Tas ir iekļauts katrā vietnes lapas pieprasījumā un tiek izmantots, lai aprēķinātu apmeklētāju, sesijas un kampaņas datus vietnes analīzes pārskatiem.

2 gadi

Īss nejauši ģenerēts ID

_guid

Šo sīkfailu iestata Google Analytics. Tā saglabā un atjaunina katras apmeklētās lapas unikālo vērtību un tiek izmantota, lai uzskaitītu un izsekotu lapu skatījumus.

1 diena

Īss nejauši ģenerēts IDbottom of page